Oczka wodne

Każdy właœściciel ogrodu może teraz dzięki nam dobrać sobie staw ogrodowy, oczko wodne odpowiadające jego indywidualnym wyobrażeniom. Nawet najmniejszy wodny œwiat jest niepowtarzalny i fascynujący. Woda cały czas jest w ruchu: faluje, płynie, bulgocze, tryska – „żyje”. Falująca, przelewająca się woda przyciąga spojrzenia, nastraja pozytywnie, inspiruje do życia. Obserwacja spokojnej tafli wody łagodzi stres i uspokaja. Wiele ludzi odnajduje nieznaną dotąd radoœść z podpatrywania ryb, szybko rozrastających się roœlin, latających nad zbiornikiem ważek i ptaków.

Skorzystaj z naszej wiedzy o wodzie i projektowaniu zbiorników wodnych. BądźŸ pewien, że rzetelnie zaprojektowane i zbudowane wspólnie z nami oczko wodne spełni Twoje oczekiwania.
Wykonujemy oczka z gotowych profili plastikowych, folii PVC wyłącznie grubych o dużej œśrednicy (1mm), wykładzin z kauczuku syntetycznego oraz z naturalnej gliny.

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸźniejszymi zmianami) zezwala na budowę oczka wodnego pod pewnymi warunkami. Aby móc zbudować oczko bez zezwolenia należy nie przekraczać obszaru powierzchni wody 30 m2 (art. 29. ust. 1 pkt. 15 Prawa budowlanego) z obowiązkowym zgłoszeniem w odpowiednim organie. Większe oczka wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.)